Archive of Sathya Sai Japanese Bhajans

Japanese Bhajans – J

INDEX

A / B / D / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / W / Y

  1. JAI JAI JAI GANANAYAKA (*melody of Jai Jai Jai Gananayaka)
  2. JAI JAI JAI KRISHNA
  3. JAYA GURU JAYA GURU JAYA GURU SAI RAM
  4. JAYA JAYA RAMA HARE
  5. JAYA JAYA SAI HARE, JAYA SAI BUDDHA HARE
  6. JAYA RAM JAYA RAM SAI RAM
  7. JAYA SAI GURU DEVA (*melody of Jaya Sai Guru Deva)
  8. JIAI NO HIKARI GANAPATI SAI (*melody of Prathama Bhajore Ganapati Sai)
  9. JIAI NO KESHIN PARTI NI OWASU

1

JAI JAI JAI GANANAYAKA


JAI JAI JAI GANANAYAKA
YUKUTE WO TERASU KAMI YO
TATAEYO EICHI NO GANESHA WO
SHINRI E MICHIBIKU KAMI YO
MISAKAE ARE, KAMI NO HIKARI NI
MISAKAE ARE, SAI NO HIKARI NI
EICHI TO CHIKARA NO SHIVA NO MIKO YO

*melody of Jai Jai Jai Gananayaka

(Tape Vol.20-A-1 / CD Vol.20-2 / download / TOP)

2

JAI JAI JAI KRISHNA JAYA SAI GOPALA

JAI JAI JAI KRISHNA JAYA SAI GOPALA
SAI GOPALA SAI KRISHNA (X2)
JAI JAI JAI KRISHNA JAYA SAI GOPALA
GOVINDA JAYA GOPALA JAYA KRISHNA KRISHNA
GOVINDA JAYA GOPALA JAYA KRISHNA
GOVINDA JAYA GOPALA JAYA KRISHNA KRISHNA
GOVINDA JAYA GOPALA JAYA SAI KRISHNA

(CD Vol.23-7 / TOP)

3

JAYA GURU, JAYA GURU, JAYA GURU, SAI RAM

JAYA GURU, JAYA GURU, JAYA GURU, SAI RAM
NANAK, YESU, BUDDHA, ZOROASTRA
SUBETE NO GURU WA AI NO GURU
SHIRDI SAI, SATHYA SAI, PREMA SAI BABA
SUBETE NO KAMI WA AI NO KAMI
MICHIBIKU HIKARI-TACHI WO
TOWANI TATAE UTAO

(Tape Vol. 17-A-2 / CD Vol.17-3 / download / TOP)

4

JAYA JAYA RAMA HARE, JAYA GOPALA HARE

JAYA JAYA RAMA HARE, JAYA GOPALA HARE
BUDDHA, ZOROASTRA, MAHAVIRA, SAI, JAYA GURU SAI BHAGAVAN
ALLAH, YESU, NANAK, SAI, JAYA GURU SAI BHAGAVAN
SHRIDI SAI BHAGAVAN
SATHYA SAI BHAGAVAN
PREMA SAI BHAGAVAN
(PUTTA) PARTI SAI BHAGAVAN

(Tape Vol.20-A-8 / CD Vol.20-9 / download / TOP)

5

JAYA JAYA SAI HARE, JAYA SAI BUDDHA HARE

JAYA JAYA SAI HARE, JAYA SAI BUDDHA HARE
BUDDHA, ZOROASTRA, MAHAVIRA, SAI
SAI, KRISHNA, RAMA
BUDDHA, ZOROASTRA, MAHAVIRA, SAI
SAI, KRISHNA, RAMA
SATHYA SAI BUDDHA HARE

(Tape Vol.12-A-7 / download / TOP)

6

JAYA RAM, JAYA RAM, SAI RAM

JAYA RAM, JAYA RAM ,SAI RAM (X2)
MICHIBIKI TERASU KOKORO NO HIKARI
SAI RAM, SAI RAM, SAI RAM
IKITOSHI IKERU SUBETE NO MONO GA
YOROKOBI TATAE UTAU
SAI NO HIKARI GA SAI NO HIKARI GA MAKOTO NO WATASHI (X2)
TOWA NI TATAEYOU, SAI RAM, SAI RAM, SAI RAM

(Tape Vol.15-B-7 / CD Vol.15-16 / download / TOP)

7

JAYA SAI GURU DEVA

JAYA SAI GURU DEVA ,SAI GURU DEVA
KOKORO WO KOMETE OTSUKAE SHIMASU, SAI GURU DEVA
JAYA SAI GURU DEVA, SAI GURU DEVA
ANATA WA HAHA, ANATA WA CHICHI, SAI GURU DEVA
SATHYA SWAROOPA, OMAMORI KUDASAI, SAI GURU DEVA
KOKORO WO KOMETE OTSUKAE SHIMASU, SAI GURU DEVA

(*melody of Jaya Sai Guru Deva)

(CD Vol.22-3 / download / TOP)

8

JIAI NO HIKARI, GANAPATI SAI

JIAI NO HIKARI, GANAPATI SAI
AI NO SAI GAJANANA
MEZAME ATAEYO, SHINRI NO KAMI YO
WARERA NO MICHI WO SHIMESHI TAMAE
AI NO SAI GAJANANA

*melody of Prathama Bhajore Ganapati Sai

(Tape Vol.12-B-1 / download / TOP)

9

JIAI NO KESHIN, PARTI NI OWASU

JIAI NO KESHIN, PARTI NI OWASU
PRASHANTI NO KAMI, SATHYA SAI BABA
TATAEYO, HAHANARU KAMI WO
SRI SATHYA SAI BABA WO
ZENNO NO KAMI, UCHUU NO KAMI
SHIKO NO ISHIKI WO ARAWASU CHIKARA
DURGA, LAKSHMI, SARASWATI NO MINA WO
TATAEYO HAHANARU KAMI WO
SRI SATHYA SAI BABA WO

(Tape Vol.19-A-4 / CD Vol.19-5 / download / TOP)