Archive of Sathya Sai Japanese Bhajans

Japanese Bhajans – P

INDEX

A / B / D / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / W / Y

  1. PARTI NI OWASU EICHI NO HIKARI
  2. PARTI SAI BHAGAVAN (*melody of Patita Pavana Ram)
  3. PATLI NI UMARETA SHIRDI SAI
  4. PREMANANDA, SATHYANANDA, SAI BHAGAVAN
  5. PUTTAPARTI NO KAMISAMA, WATASHI WA KIMASHITA (*melody of Ram Rahim Ko Bhajane Vale Tere Pujari Baba)

1

PARTI NI OWASU EICHI NO HIKARI

PARTI NI OWASU EICHI NO HIKARI
JAI, JAI, JAI, SAI GANAPATI
AI E ITARU INORI
KAMI NO MINA WO TONAE
SAI GANAPATI
JAI, JAI, JAI, SAI GANAPATI
HIKARI SAZUKE TAMAE, PARTI NO GAJANANA

(Tape Vol.15-B-1 / CD Vol.15-10 / download / TOP)

2

PARTI SAI BHAGAVAN

PARTI SAI BHAGAVAN
WARERA NO SAI BHAGAVAN
YOROKOBI MO KANASHIMI MO KAMI NO MIKOKORO NO MAMA NI
KONO TAMASHII WO ANATA NI YUDANE MASU
ANATA TO HITOTSU NI TOKEKOMASETE KUDASAI

*melody of Patita Pavana Ram

(Tape Vol.10-A-6 / CD Vol. / download / TOP)

3

PATLI NI UMARETA SHIRDI SAI

PATLI NI UMARETA SHIRDI SAI
SHIVA NO KESHIN SHIRDI SAI
PATRI NI UMARETA SHIRDI SAI
SHIVA TO PARVATI GA DARSHAN ATAE
DEVAGIRIAMMA GA HAHA TO NATTA
SHIRDI SAI, PARTI SAI, SAI BABA
SHIRDI SAI, PARTI SAI, SAI BABA

(Tape Vol.18-B-2 / CD Vol.18-10 / download / TOP)

4

PREMANANDA, SATHYANANDA, SAI BHAGAVAN

PREMANANDA, SATHYANANDA, SAI BHAGAVAN
SAI BHAGAVAN, SAI BHAGAVAN
SHINRI TO AI TO HEIWA NI MICHITE
TOWANARU SAI BHAGAVAN
EIKOU NO SAI BHAGAVAN
KISEKI NO SAI BHAGAVAN
UCHINARU SAI BHAGAVAN
SHIFUKU NO SAI BHAGAVAN

(CD Vol.23-5 / TOP)

5

PUTTAPARTI NO KAMISAMA, WATASHI WA KIMASHITA


PUTTAPARTI NO KAMISAMA, WATASHI WA KIMASHITA
SAKURA SAKU KUNI KARA
SAI RAM TONAETE
MISUGATA UKABETE
DARSHAN NO RETSU NO NAKA DE ANATA WO MACHIMASU
AI NO KAMISAMA
SAI RAM TONAETE
MISUGATA UKABETE

*melody of Ram Rahim Ko Bhajane Vale Tere Pujari Baba 

(Tape Vol.4-A-1 / CD Vol.2-3 / download / TOP)