logo

Sathya Sai Obihiro Group

サティアサイ帯広グループ

2013年御降誕祭開催予定

2013/10/22


日時:2013年11月24日 13:30〜18:00
場所:とかちプラザ地下音楽室2
[内容]
ヴェーダ、バジャン、「真我探求」に関するワークショップ
スワミのビデオ

Sathya Sai Obihiro Group  | Sri Sathya Sai Central Trust | The International Sathya Sai Organization | S.S.O.Japan |