logo

Sathya Sai Obihiro Group

サティアサイ帯広グループ

2015年マハシヴァラトリ開催

2015/02/09


日時:2015年2月17日(火)18:30〜21:30
会場:とかちプラザ地下音楽室1
内容:
18:30 開場
19:00  オーム21、ガナパティプラールタナ、ナマカム1章〜3章
19:30  バジャン
20:30  ラストバジャン
21:15  片付け

Sathya Sai Obihiro Group  | Sri Sathya Sai Central Trust | The International Sathya Sai Organization | S.S.O.Japan |