logo

Sathya Sai Obihiro Group

サティアサイ帯広グループ

2015年御降誕祭開催予定

2015/11/15


日時:2015年11月22日 13:30〜17:30
場所:とかちプラザ地下音楽室1
[内容]
ヴェーダ、バジャン、「真我探求」に関するワークショップ
スワミのビデオなど

Sathya Sai Obihiro Group  | Sri Sathya Sai Central Trust | The International Sathya Sai Organization | S.S.O.Japan |